Grupa muzyczna IMPAS

Witamy!

Jeste??my "m??odym zespo??em" z wieloletnim do??wiadczeniem.

Ka??dy z nas, gra?? w ró??nych zespo??ach muzycznych i uczestniczy?? w wielu projektach artystycznych.

Dopiero w po??owie 2013r spotkali??my si─? wspólnie i razem zagrali??my kilka dancingów - gdzie "zaiskrzy??o"

Postanowili??my gra─? razem na sta??e.W tym czasie nawi─?zali??my ??cis??─? wspó??prac─? z Piotrem Gajda z zespo??u "Aviator" - korzystamy z jego do??wiadczenia i sposobu prowadzenia imprez.

ZOBACZ NAS NA YOU TUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=cCay71KjMX8

 http://www.youtube.com/watch?v=zbhaQYFXAZE

https://www.youtube.com/watch?v=UCkcdR5mFAc

https://www.youtube.com/watch?v=3hqtEhdg5MU

 

Polub

Subskrybuj

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

Emilia Orkisz » grupaimpas@gmail.com

Zadzwo??

Piotr Gajda » 609 107 910

Emilia Orkisz » 881 703 505